Get Adobe Flash player

Main Menu

สมาชิกหน่วยงาน

สคบ.

สสส.
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
สกว.


ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

WHO
thailis

ประชาสัมพันธ์

Ana Rindu เรียน นักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ ทุกท่าน ทุกชั้นปี

เนื่องด้วยนศ.ปี3 มีความประสงค์สั่งตัด เสื้อยืดโปโล 3 s

ดังนั้นนศ.ท่านไหนต้องการ รบกวนแจ้ง suwit,asmee,yusree

Ana Rinduเรียน นักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ ทุกท่าน

ขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้เปิดให้ประเมินอาจารย์ ได้แล้วทาง

webservice.pkru.ac.th

Ana Rindu เรียน นักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ ทุกท่าน

ขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยได้ประกาศ ตารางสอบแล้ว

ขอให้นักศึกษาอ่านหนังสือได้แล้ว

ทันข่าว..กฎหมายวิชาชีพสาธารณสุข

ทันข่าว..กฎหมายวิชาชีพสาธารณสุข

วันพุธที่ 12 กันยายน 2555 การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ร่าง พรบ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ..... มี รมช.สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ ประธานกรรมาธิการวิสามัญฯ รอบนี้ท่านทำหน้าที่ประธาน แม้จะหยุดพัก 2-3 ช่วง เพราะท่าน และ ส.ส.ทุกท่านจะต้องไปลงมติที่ห้องประชุมรัฐสภา สุดท้ายนัดนี้ที่มีการพิจารณา มาตรา 27 ที่ถือว่า เป็นมาตราที่ตกม้าตายมาเมื่อรอบปี 2550 สมัย สนช. ที่ไปปิดกั้นการประกอบอาชีพคนอื่นในสังคม มาตรา 27 เป็นข้อเว้น ให้บุคคลที่ได้รับการยกเว้นให้ปฏิบัติหน้าที่บริการสาธารณสุขได้ สรุปเป็นที่ยุติได้ หลังจากที่มีการทบทวนและต่างให้ความ เห็นมาหลายนัด หลังจากนั้นก็พิจารณาทวนร่าง พรบ.ฯ จนเสร็จสิ้นทุกมาตรา และบทเฉพาะกาล นัดหน้า วันพุธที่ 19 กันยายน 2555 เป็นนัดที่ ส.ส.พรรคเพื่อไทย ได้ขอแปรญัตติ และนัดหน้าเป็นนัดสุดท้าย สรุปความเห็นและเนื้อหาสาระ เพื่อส่งมอบให้สภาผู้แทนราษฎรต่อไป ก่อนพิจารณาในวาระที่ 3 เพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรผ่านความเห็นชอบ และส่งให้วุฒิสภาต่อไป

 

การสร้างสุขนิสัย รักษ์สะอาด

การสร้างสุขนิสัยรักษ์สะอาด

เน้น 3 เรื่องสำคัญๆ คือ

1.พฤติกรรมอนามัย 2.การสุขาภิบาลอาหารและน้ำ 3.ส้วมและการจัดการสิ่งปฏิกูล

โดยเริ่มจากตนเองและครอบครัว

บริเวณรอบบ้าน สนามหญ้า ควรปลูกต้นไม้เพื่อช่วยให้อากาศบริสุทธิ์ และจัดสภาพแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์และแมลงนำโรค ส่วนห้องรับแขก ห้องนั่งเล่น ห้องครัว ห้องรับประทานอาหาร ห้องนอน ซึ่งอยู่ภายในบ้าน ควรดูแลให้มีความสะอาด การระบายอากาศดี แสงสว่างเพียงพอ มีน้ำดื่ม-น้ำใช้ที่สะอาดและเพียงพอ มีการจัดการขยะที่ถูกต้อง และดูแลรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ รวมทั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าให้พร้อมใช้งานและปลอดภัยอยู่เสมอ

 

แบบสำรวจ

ความพึงพอใจ
 

สาชิกที่อยู่ในระบบ

เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Search

Statistics

Content View Hits : 23454